089-6222656

Mobile Application Developer

เงินเดือนเริ่มต้น 18,000 บาท/เดือน **จำนวนหลายอัตรา


รายละเอียดงาน
1. มีประสบการณ์ในการพัฒนา Mobile Application มาแล้วอย่างน้อย 1-2 ปี ทั้ง Android และ iOS
2. สามารถเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆได้


สิ่งที่ต้องการในงาน
1. วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ , เทคโนโลยีสารสนเทศ , โทรคมนาคมและการ สื่อสาร หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
3. ชอบความท้าทายในการทำงาน
4. ตรงต่อเวลา และรับผิดชอบงานในหน้าที่ได้ดี


สวัสดิการ
มีเบี้ยเลี้ยงให้เมื่อออกนอกสถานที่ ค่าที่พัก ค่าเดินทาง และค่าเบี้ยเลี้ยงให้ต่อวัน สถานที่ทำงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น อาคารพิมลกลกิจ ชั้น4
วันเวลาปฏิบัติงาน จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00 - 18.00น.


ส่งประวัติผลงานและเรซูเม่มาที่ Admin@jumpup.online
หรือ Facebook : JumpUp Thailand


รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน

ตำแหน่ง : การตลาด / การประชาสัมพันธ์ / คอมพิเตอร์ / ไอที / โปรแกรมเมอร์


Jump Up เปิดรับสมัคร นักศึกษาฝึกงาน
ผู้มีไอเดียและความคิดสร้างสรรค์ และ สำหรับน้องๆที่กำลังหาสถานที่ศึกษา และต้องการประสบการณ์การฝึกงาน ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในการทำงาน พัฒนาเว็บไซต์ พัฒนาแอพพลิเคชั่นบนมือถือ และออกแบบ พัฒนา ผลิตภัณฑ์ด้าน hardware เรียนรู้กับ Social media , Online marketing


ตำแหน่ง : การตลาด / การประชาสัมพันธ์
คุณสมบัติผู้สมัคร

1. กำลังศึกษาอยู่ในระดับมหาวิทยาลัย และต้องการฝึกงาน
2. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้คล่อง
3. ใช้งานโปรแกรม Photoshop / Premiere pro / illustrator และโปรแกรมพื้นฐานอื่นๆได้พื้นฐาน
4. ลักษณะนิสัยร่าเริงแจ่มใส
5. มีโน๊ตบุ๊คเป็นของตัวเองในการทำงาน


ตำแหน่ง : คอมพิวเตอร์ / ไอที / โปรแกรมเมอร์
คุณสมบัติผู้สมัคร

1. กำลังศึกษาอยู่ในระดับมหาวิทยาลัย และต้องการฝึกงาน
2. รักการค้นคว้า และแสวงหาความรู้ใหม่ๆ
3. สามารถเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C#, ASP.NET, MVC, Javascript, jQuery
4. มีความรู้ด้าน อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์
5. มีโน๊ตบุ๊คเป็นของตัวเองในการทำงาน
6. มีประสบการณ์หรือสนใจอยากทำงานในการเป็น Jump Up


สวัสดิการ
มีเบี้ยเลี้ยงให้เมื่อออกนอกสถานที่ ค่าที่พัก ค่าเดินทาง และค่าเบี้ยเลี้ยงให้ต่อวัน
วันเวลาปฏิบัติงาน จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00 - 18.00น.


ส่งประวัติผลงานและเรซูเม่มาที่ Admin@jumpup.online
หรือ Facebook : JumpUp Thailand