089-6222656

เปิดตัวแอพพลิเคชั่น "เชียงใหม่ ซิตี้บัส" โหลดได้แล้ววันนี้

แอพพลิเคชั่น "เชียงใหม่ ซิตี้บัส" แอพใหม่เพื่อการเดินทางที่สะดวก ช่วยผู้เดินทางไปในที่ต่างๆ โดยแอพพลิเคชั่นจะแสดงแผนที่การเดินรถเชียงใหม่ ซิตี้บัส ป้ายรถบัส เส้นทางการเดินรถ ข่าวประกาศต่างๆจากซิตี้บัส โปรโมชั่น ค่วมไปถึงช่องทางติดต่อ โหลดได้แล้ววันที่ที่ App Store และ Google Play

อ่านเพิ่มเติม

BMTA E-TICKET เครื่องแตะบัตร ปรับโฉมใหม่

แอพพลิเคชั่น "เชียงใหม่ ซิตี้บัส" แอพใหม่เพื่อการเดินทางที่สะดวก ช่วยผู้เดินทางไปในที่ต่างๆ โดยแอพพลิเคชั่นจะแสดงแผนที่การเดินรถเชียงใหม่ ซิตี้บัส ป้ายรถบัส เส้นทางการเดินรถ ข่าวประกาศต่างๆจากซิตี้บัส โปรโมชั่น ค่วมไปถึงช่องทางติดต่อ โหลดได้แล้ววันที่ที่ App Store และ Google Play

อ่านเพิ่มเติม